انتشار تصاویر وحشتناک از شیطان پرستان!

به گزارش جهان، شیطان پرستی اکنون در حال انتقال نمادها به جامعه است و بزودی به انتقال ایدئولوژی نیز خواهد پرداخت. شیطان پرستی دارای یک جهان بینی بوده و شیطان پرستان برای اثبات حقانیت خود شواهد زیادی دارند و در مواردی می‌توانند افراد 6 تا 60سال را با خود همراه کنند.

انتشار تصاویر وحشتناک از شیطان پرستان!

بر پایه این گزارش، شیطان پرستان اکنون در دانشگاه‌ها و بین دانشجویان رخنه کرده و به اجرای برنامه‌ها از جمله کنسرت در دانشگاه می‌پردازند. شیطان پرستان، شیطان را به عنوان قدرت غالب در جهان می‌دانند و اگر کسی می‌خواهد در جهان خوب زندگی کند، باید با شیطان باشد؛ به طوری که معتقدند راه خدا از طریق ارتباط با شیطان می‌گذرد!

انتشار تصاویر وحشتناک از شیطان پرستان!

اما نکته جالب توجه در این میان این است که آنها از طریق تهیه فیلم و موسیقی، شیطان پرستی را ترویج می‌دهند و اکنون این موسیقی در میان تعدادی از جوانان دست به دست می‌شود.

انتشار تصاویر وحشتناک از شیطان پرستان!

مظاهری سیف، نویسنده و جامعه شناس در این باره می‌گوید: ستاره پنج پر، دو مثلث معکوس روی هم (ستاره داود)، صلیب معکوس (ضد مسیحیت) و نشانه آمون خدای مصریان از جمله نمادهای پیروان شیطان پرستی است.

انتشار تصاویر وحشتناک از شیطان پرستان!
وی همچنین تاکید می‌کند: باید برای مقابله با این فرقه‌ها‌، موج فرهنگی در کشور ایجاد شود تا ماهیت این فرقه‌های انحرافی هر چه بیشتر به جامعه شناسایی شود.

انتشار تصاویر وحشتناک از شیطان پرستان!

انتشار تصاویر وحشتناک از شیطان پرستان!

انتشار تصاویر وحشتناک از شیطان پرستان!

انتشار تصاویر وحشتناک از شیطان پرستان!

/ 0 نظر / 17 بازدید