آموزش زبان انگلیسی

چون همه دوستان پیش زمینه ای از زبان انگلیسی را دارا می باشند ما بدون فوت وقت به قواعد زبان انگلیسی میپردازیم.

 

زمان‌های حال:

 

زمان حال ساده

 

زمان حال استمراری

 

 

 

زمان‌های گذشته:

 

زمان گذشته ساده

 

زمان گذشته استمراری

 

 

 

زمانهای آینده:

 

زمان‌های مربوط به آینده

 

 

 

زمان‌های کامل:

 

زمان حال کامل

 

زمان گذشته کامل

 

           

حروف تعریف:

 

حرف تعریف نامعین (نکره)

 

حرف تعریف معین (معرفه)

 

 

 

جملات شرطی

 

افعال مجهول

 

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

 

ضمایر (فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی و ...)

 

اسمها (قابل شمارش، غیر قابل شمارش، جمع و ...)

 

افعال کمکی (معین)

 

صفات

 

قیدها

 

ضمایم پرسشی (isn't it? etc.)

 

فهرست افعال نامنظم با معنی فارسی

/ 0 نظر / 22 بازدید