اس ام اس جوک و سرکاری جدید

بابا نوئل بهم گفت : بین گل و گلدون یکی رو انتخاب کنم منم گلدون رو انتخاب کردم

چون میخواستم تو رو توش بذارم .... آخه تو بهترین کود دنیائی !!!

*

با تمام شیرینی وجودم دوست دارم ..... قربانت لیمو ترش !!!

*

برای اینکه زیباترین عروس سال شوید ....

اعتماد به نفست منو کشته ! فکر میکنی شوهر گیرت میاد ، عروس میشی !!؟؟

*

اگه دلت گرفته برو پائیین

.

.

.

اگه فکر میکنی هیچکس دوست نداره ، برو پائیین

.

.

.

اگه خیلی تنها موندی برو پائیین

.

.

.

یعنی اینقدر بدبختی !؟؟! خاک تو سرت !!!

/ 0 نظر / 7 بازدید