اس ام اس فلسفی و عرفانی جدید تیر 88

*********

کلمه جادویی که شما را به همه آرزو هایتان میرساند

خ-و-ا-س-ت-ن

*********

انسان برای موفقیت به دنیا میآید ، نه برای شکست . . .

*********

مطمئن ترین اصل در طول زندگی ، خود سازی است ، نه اصلاح دیگران . . .

*********

اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی کردن از بزرگترین خوشبختی هاست . . .

*********

افسوس که جوانی المثنی ندارد . . .

*********

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یکی کلمه است

((میگذرد))

*********

عشق مانند آسمان است ، گاهی صاف است و شاد ، گاهی غمگین است و بارانی . . .

*********

خدایا ، چه گم کرد آنکه تو را یافت ، و چه یافت آنکه تو را گم کرد . . .

*********

هرگز چشمانت را برای کسی که معنی چشمانت را نمیفهمد گریان نکن . . .

*********

به هنگام خشم ، بردبار

موقع ترس ، شکیبا

و در راه کسب آهسته باش . . .

*********

در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما شکل میگیرد . . .

*********

همیشه سخت ترین سیلی را از کسی میخوری که روزی بهترین نوازشگرت بود . . .

*********

بهترین درودهایم نثار آنانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز هم دوستم دارند . . .

*********

آتش فریاد را با آب سکوت خاموش کن . . .

*********

آن که میخواهد روزی پرواز عشق را تجربه کند ، نخست باید روی پای خود ایستادن

را بیاموزد ، پرواز را که با پرواز آغاز نمیکنند. . .

*********

باران باش و ببار ، نپرس پیاله های خالی از آن کیست . . .

*********

وقتی کسی صادقانه بهت عشق هدیه میکند و تو پس میزنی

منتظر باش تا قلبتو به کسی هدیه کنی و اون تو رو پس بزنه . . .

*********

زندگی جدولی است که هر کس در صدد حل آن بر آید ، جایزه اش مرگ است . . .

/ 0 نظر / 7 بازدید