زمان حال استمراری

زمان حال استمراری

 

ساختار:

 

coming going doing talking

am ('m)

I

are ('re)

you

we

they

is('s)

he

she

it

 

 

کاربرد

 

1- برای بیان عملی که هم‌اکنون جریان دارد:

 

·         She is watching the TV.

 

·         He is working at the moment.

 

2- برای بیان عملی یا موقعیتی که در حال حاضر در حال وقوع می‌باشد، اما الزاماً در همین زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نیست:

 

·         I'm reading an exciting book.

 

·         He is learning Arabic.

 

(توجه داشته باشید که مثلاً در جمله‌ اول، شخص گوینده ممکن است در همین لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و یا اینکه ممکن است منظورش این باشد که مدتی است مشغول مطالعه کتاب است ولی هنوز تمام نشده است.)

 

3- برای بیان قراری تعیین شده در آینده:

 

·         I am meeting him at the park.

 

4- برای بیان کار یا شرایطی موقتی:

 

·         I'm living in a small flat now, but I'm trying to find a better one.

(در حال حاضر در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنم، اما دارم سعی می‌کنم یک بهترش را پیدا کنم)

 

 

 

نکاتی در مورد هجی (افعال ing دار)

 

1- افعالی که به یک e ختم می‌شوند، آن e حذف می‌شود:

 

come, coming     take, taking     write, writing

 

ولی در مورد افعالی که به ee ختم می‌شوند، این قاعده صدق نمی‌کند:

 

agree, agreeing     see, seeing

 

2- در افعال یک بخشی (یک هجایی) که دارای یک حرف صدادار و یک حرف بی‌صدا می‌باشند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

/ 0 نظر / 14 بازدید