چند جمله از گابریل گارسیا مارکز

 

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.

******************************************************************************************

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.

******************************************************************************************    

شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را، به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکرگزار باشی.

******************************************************************************************

به چیزی که گذشت غم مخور، به آن چه پس از آن آمد لبخند بزن.

******************************************************************************************

همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند، با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده، دوباره اعتماد نکنی.

******************************************************************************************

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.

******************************************************************************************    

و چند جمله جالب :

******************************************************************************************

عقلش آنقدر بزرگ بود که هیچ کلاهی به راحتی به سرش نمی رفت.

******************************************************************************************        

دهان تنها عضو نان آور بدن است.

******************************************************************************************

همه ی تولد ها با گریه شروع می شوند.

******************************************************************************************

انقدر از تنهایی نترس. تو تنهایی وارد این دنیا شدی.

******************************************************************************************

اگر فشار نبود کسی نمی توانست از ذغال، الماس بسازد.

******************************************************************************************

آن قدر به قسط عادت کرده ام که برای جان دادن به عزراییل هم جانم را قسط بندی کرده ام.

******************************************************************************************

شب قاب ستاره های تنهایی است.

******************************************************************************************

طولانی ترین سفرها نیز یک روز با گامی کوچک آغاز میشود.

******************************************************************************************

هر رفتنی رسیدن نیست ولی برای رسیدن باید رفت.

******************************************************************************************

در بن بست هم راه آسمان باز است پرواز را بیاموز.

************************************************************

/ 0 نظر / 7 بازدید